Podmínky používání

Tato stránka „Webové stránky“ nebo „server“, webová stránka je provozována podle pravidel INSPIRmag.cz, použitím informací dostupný prostřednictvím této webové stránky souhlasíte, že jste vázáni podmínkami obsaženými v tomto dokumentu. Pokud nechcete být vázáni podmínkami, je třeba toto místo okamžitě opustit. Každý váš další přístup na tuto stránku bude považován za souhlas s podmínkami uvedenými níže.

Tato stránka může změnit tuto dohodu kdykoliv a takové změny musí být okamžitě účinné po zveřejnení modifikované smlouvy na internetových stránkách. Souhlasíte s tím, že budete vázáni na jakékoli změny této smlouvy při použití tohoto webu poté, co se změny zveřejní. Proto je důležité, abyste si tyto podmínky pravidelně ověřovali, aby jste se ujistili že jste se změnami seznámeni.

Vlastnická práva k duševnímu

Služby a veškerý materiál zveřejněn na těchto stránkách, včetně, ale bez omezení na text, fotografie, video, text, grafika, hudba, obrázky, animace, zvuk, text, „appletů“ začleněny do softwaru, data, zvuky, zprávy, komentáře, hodnocení a další materiály spolu na těchto stránkách, dále jen ”obsah“, jsou ve vlastnictví INSPIRmag.cz nebo má oprávnění k užití tohoto obsahu či jeho licencí a je chráněn zákony, které upravují autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství a nebo jiná vlastnická práva.

Všechny ochranné známky, servisní známky, obchodní názvy a ochranné značky které de objevují na Stránkách dále jen „Marks“ jsou majetkem zdroje a / nebo našich licencí nebo licence. Souhlasíte, že nebudete kopírovat, reprodukovat, publikovat, přenášet, distribuovat, prodávat, vytvářet odvozená díla, nebo jakýmkoliv způsobem využívat, některý z ochranných známek, obsahu nebo služby, v celém rozsahu nebo částečně, bez INSPIRmag.cz předchozího písemného souhlasu. Můžete si stáhnout obsah pro vaše osobní, nekomerční použití pouze za podmínek stanovených v těchto pravidlech, nebo mohou být jinak povoleny INSPIRmag.cz čas od času, za předpokladu, že se nezmění žádný takový obsah a udržíte neporušená všechna autorská práva a jiná vlastnická oznámení a nebudete používat obsah jakýmkoli způsobem, který by vyjadřoval nebo naznačoval souvislost mezi vámi a produkty a službami INSPIRmag.cz nebo jakékoliv třetí strany. Berete na vědomí, že nezískáte žádná vlastnická práva k obsahu, staženého z našich stránek. Kopírování nebo ukládání obsahu pro jiné než osobní potřeby je výslovně zakázáno bez předchozího souhlasu od nás nebo vlastníka obsahu. Nesmíte zarámovat nebo využít rámující techniky přiložení jakékoli ochranné známky, loga, nebo porušení jiných chráněných informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky, nebo formuláře) INSPIRmag.cz bez výslovného písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné meta tagy, nebo jakýkoli jiný „skrytý text“ s využitím INSPIRmag.cz jména nebo ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu INSPIRmag.cz, nesmíte používat jakékoli logo INSPIRmag.cz nebo jiné vlastnické grafiky nebo obchodní značky jako součást odkazu bez výslovného písemného svolení. Pokud se zapojíte do jakéhokoli nepovoleného používání těmito podmínkami, budou všechna oprávnění nebo licence udělené INSPIRmag.cz v těchto podmínkách automaticky ukončena.

Žádné jiné licence se neudělují. Kromě umožnění využívat služby pro vlastní potřebu, jak je uvedeno v odstavci výše, při použití služby, neobdržíte žádné  licence nebo jiná práva z INSPIRmag.cz, včetně práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv INSPIRmag.cz nebo její přidružené partnery. Rozumíte tomu, že nemáte práva na služby nebo nějaké jiné vlastnosti INSPIRmag.cz, s výjimkou, jak uvádíme v těchto podmínkách.

Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) Oznámení

Pokud si myslíte, že materiál dostupný na našich stránkách, porušuje vaše autorská práva , dejte nám prosím vědět tím, že poskytnete oznámení podle zákona DMCA. Po obdržení úplného a platného upozornění, odstraníme materiál a v dobré víře se pokusíme kontaktovat uživatele, který nahrál nebo vložil materiál, emailem.

V souladu s podmínkami zákona Digital Millennium Copyright (dále jen „zákon“), a výnosů o ochraně podle zákona.

INSPIRmag.cz přijal a zapojil ochranu pro řešení stížností na porušení autorských práv, a pro ukončení, za určitých okolností, jak je stanoveno od nás na základě našeho vlastního uvážení, uživatelů, kteří porušovali autorská práva. Dále si vyhrazujeme právo ukončit, přerušit, pozastavit a / nebo omezit možnost navštívit a nebo službu používat, nebo odstranit, upravit, smazat nebo zakázat jakýkoliv Uživatelský obsah na webových stránkách INSPIRmag.cz, který údajně porušuje autorská práva někoho jiného. Je mimo pravidla ukončit přístup opakovaného vložení. Neneseme žádnou povinnost, k dělání nebo nedělání, obsahového skenování vkládaného obsahu a za případné porušení práv třetích stran, ale respektujeme autorská práva a zájmy druhých a je naše politika u nás ne povolit známé materiály, které by porušovaly autorská práva jiné strany a zůstaly na webových stránkách INSPIRmag.cz nebo službách. Pokud máte dojem, že některé materiály na těchto stránkách Aplikacích nebo službách porušují autorská práva, měli byste nám poskytnout písemné oznámení, které obsahuje nejméně níže následující:

 1. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví zájmu;
 2. popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;
 3. popis kde se nachází materiál, který podle vás porušuje práva ;
 4. vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresa;
 5. prohlášení, že máte dobrou víru, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
 6. vaše čestné prohlášení, pod hrozbou nepravdivého tvrzení, že výše uvedené informace ve vašem upozornění jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo oprávněný jednat o autorská práva nebo zastoupení majitele intelektuální vlastnictví.

Pokud existuje porušení nároků autorských práv nebo porušení jiných práv duševního vlastnictví můžete zaslat email na redakce (zavináč) inspirmag (tečka) cz nebo dopis poštou: LBprodukt, Družstevní 1187, 67401 Třebíč, Česká Republika

Věkové omezení

Prohlašujete a zaručujete, že máte alespoň osmnáct (18) let a že disponujete zákonným právem a schopnostmi vstoupit do této dohody a využít služeb v souladu s těmito podmínkami.

Vaše chování na tomto webu

Jste sami zodpovědni za své chování na této stránce. Bez omezení výše, souhlasíte s tím, že nebudete používat tuto stránku pro některou z následujících věci nebo akcí:

 1. Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva jiných osob;
 2. Publikovat, zasílat, uploadovat, e-mail, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, rouhavý, hanlivý, nemravný, sprostý nebo nezákonný obsah.
 3. Přenášet soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit nebo nepříznivě ovlivnit činnost počítače, jiné osoby, toto místo, žádný software nebo hardware, nebo telekomunikační zařízení.
 4. Propagovat, nabízet k prodeji zboží nebo služby pro komerční účely, pokud nemáte písemný souhlas od INSPIRmag.cz.
 5. Přenos průzkumů, obsah, pyramidové hry, spam, nevyžádaná reklamních či propagačních materiálů, či řetězové dopisy.
 6. Stahovat jakékoli soubory u kterých víte, nebo byste měli vědět, že nemohou být zákonně získány takovým způsobem.
 7. Falšovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace nebo proprietální označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů.
 8. Omezovat nebo bránit jiným uživatelům v používání a využívání jakýkoliv veřejných prostor v rámci INSPIRmag.cz webových stránek.
 9. Sbírat nebo ukládat osobní údaje o jiných koncových uživatelích.
 10. Zasahování do stránek, serverů či sítí.
 11. Vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, včetně, ale bez omezení na, zástupce tohoto webu , nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svůj vztah s osobou nebo subjektem.
 12. Padělat záhlaví nebo manipulovat s identifikátory či jinými údaji, za účelem zastření původu jakéhokoliv obsahu přenášeného prostřednictvím této stránky, nebo manipulovat vaši přítomnost na této stránce.
 13. Neprovádějte žádnou akci, která je nepřiměřená nebo neúměrně zatěžuje infrastrukturu tohoto webu.
 14. Zapojit se do nějaké nezákonné činnosti.

Neoprávněný přístup k této stránce je porušení těchto podmínek a porušení zákona. Souhlasíte, že nebudete navštěvovat tuto stránku jinak než prostřednictvím rozhraní, která jsou poskytována k použití pro přístupu na stránky.

Obsah nabízený tiskem a elektronickými publikacemi („Obsah“) a nabízené služby jsou určeny pro vaše osobní, nekomerční použití v souladu s těmito podmínkami. Souhlasíte s tím, že nebudete, pokud to není výslovně povoleno i) kopírovat, zobrazovat nebo distribuovat jakoukoliv část obsahu v jakémkoli médiu, bez INSPIRmag.cz s předchozího písemného svolení, nebo ii), měnit či upravovat jakékoli jiné části, než jak je přiměřeně nezbytné pro využívání stránky k zamýšlenému účelu. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné automatizované zařízení, jako jsou pavouci, roboty a techniky dolování dat do katalogů, stahovat, ukládat nebo jinak reprodukovat, ukládat nebo šířit obsah či manipulovat stránkami nebo našimi službami.

Žádosti o použití obsahu pro jakýkoli jiný účel, než je povoleno v těchto Podmínkách užívání musí být směřována na redakce@inspirmag.cz

Používání této stránky je subjektem existujících zákonů a zákonných procesů. Žádné ustanovení v těchto podmínkách neomezí naše právo v souladu s vládními, soudními, a právními žádostmi nebo požadavky týkajících se používání těchto stránek.

Stránky třetích osob, zboží a služby

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky vlastněné třetími stranami, které obsahují další podmínky použití. Vaše užívání každé z těchto webových stránek podléhá podmínkám, pokud existují, které každá z těchto webových stránek zveřejnily. V rozsahu že podmínky použití na těchto stránkách jsou v konfliktu s některými podmínkami  obsaženými na stránkách zdroje, Podmínky používání takových internetových stránek převládá. Toto místo nemá žádnou kontrolu nad webovými stránky, které nejsou naše, a toto místo nenese odpovědnost za jakékoli změny a obsah na nich.Zahrnutí jakéhokoli obsahu třetí strany, nebo odkazu na stránky třetích stran na Stránkách není schválením tohoto obsahu či webu třetí strany.

Vyloučení odpovědnosti

Berete na vědomí, že chaty, příspěvky, konference a další komunikace od uživatele, nejsou pod kontrolou ani schváleny INSPIRmag.cz, a taková sdělení se nepovažují za přezkoumány, tříděny nebo schválené INSPIRmag.cz, uživatelský obsah, včetně prohlášení na veřejnosti fóra, odráží pouze názory jejich autorů. Obchodní služby INSPIRmag.cz se výslovně zříkají jakékoli odpovědnosti, pokud jde o uživatelský obsah a jakýchkoli akcí vzniklých na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě.

Informace, služby a produkty, které máte k dispozici na těchto webových stránkách mohou obsahovat chyby a vztahují se i na období přerušení. I když děláme vše co je v našich silách, pro zachování informace, služby a produktů nabízené na těchto webových stránkách, nemůžeme nést odpovědnost za případné chyby, vady, ušlé zisky nebo jiné následné škody vyplývající z použití těchto webových stránek.

VEŠKERÝ OBSAH, PRODUKTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN NA STRÁNKÁCH, NEBO ZÍSKANÉ ZE STRÁNEK, NA KTERÉ JE INSPIRMAG NAPOJEN JE K DISPOZICI NA TOMTO WEBU „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY VŮBEC. VŠECHNY ZÁRUKY A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, A PORUŠENÍ PŘEDPISŮ VLASTNICKÉHO PRÁVA JSOU TÍMTO VYLOUČENY V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍME ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SPECIÁLNÍCH A PENALIZOVANÉ ŠKODY NEBO ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO VÝKONNOSTI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO Z JAKÉKOLIV INFORMACE, SLUŽBY ČI PRODUKTŮ POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, I KDYŽ JSME BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. JSTE-LI NESPOKOJENI S TÍMTO PORTÁLEM, NEBO JEHO ČÁSTI, VÁŠ VÝHRADNÍ NÁROK JE PŘESTAT VYUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním vůči nám, našim zástupcům, majitelům, a zaměstnancům, odškodné z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení, provedené třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho používání webových stránek, porušení těchto podmínek ze strany uživatele nebo protiprávního jednání vás, nebo jiného uživatele na vývěskách pomocí počítače, jakéhokoli duševního vlastnictví nebo porušení jiných práv jakékoli fyzické nebo právnické osoby. Vyhrazujeme si právo na své vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti jinak podléhající odškodnění z vaší strany.

Různé

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, pozastavit, změnit, přidat nebo vymazat, kdykoliv části webového obsahu. Navíc, máme právo změnit podmínky této dohody, kdykoli a bez předchozího upozornění. Je na vás čas od času ověřit podmínky, protože souhlasíte, že jste seznáme se změnami, jakmile budou zveřejněny na webu. V kterémkoliv okamžiku, některé služby poskytované námi mohou být předmětem jiných podmínek, než ty výše uvedené, měli bychom vyvěsit viditelné oznámení na webových stránkách, pokud jde o specifické předpisy pro dané záležitosti.

Tyto termíny a podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České Republiky. V případě, že část těchto podmínek je považováno soudem za neplatné, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon o opaku, nároky nebo spory vzniklé z nebo vztahující se ke zprávám obsažených na webových stránkách, nebo použití webové stránky, musí být podána do jednoho roku po takovém nároku nebo vzniku příčiny .

Napište nám

Můžete nás kontaktovat na e-mailem podporu redakce (zavináč) inspirmag (tečka) cz