Ochrana osobních údajů

Tyto zásady popisují, jak a proč INSPIRmag.cz shromažďuje nekomerční osobní údaje uživatele a návštěvníky webových stránek na inspirmag.cz, a jak budou tato data použita. INSPIRmag.cz se zavazuje respektovat soukromí bez shromažďování osobních identifikovatelných ůdajů.

Zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny v inspirmag.cz podmínkách použití. Při každém přístupu nebo používání stránky dáváte najevo, že jste četli, porozuměli, a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nebudete souhlasit s podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů, musíte přestat používat naše služby.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Shromážděné informace

Pokud nám poskytnete kontakt nebo jiné informace v souvislosti s konkrétní činností, výrobkem nebo službou, včetně vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla, výslovně souhlasíte s naší komunikací s vámi o našich produktech a službách s použitím informací, které jste nám poskytli. Zde také potvrzujete, že máte zákonnou pravomoc nad libovolným telefonním číslem, které nám poskytnete a smíte nám poskytnout oprávnění vás kontaktovat. To znamená, že vás můžeme kontaktovat, osobně nebo doporučenou zprávou, e-mailem, telefonicky a / nebo mobilním telefonem včetně použití automatizovaných zařízení, textové (SMS) zprávy, a jakýmikoliv jinými komunikačními prostředky, které vaše bezdrátová nebo jiná telekomunikační zařízení používají.

Informace, které nám poskytnete

Za účelem poskytování služeb, shromažďujeme následující typy informací od vás:

Osobní údaje (uživatelské informace )

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k identifikaci nebo kontaktování vaší osoby, jako je vaše jméno, e-mailové adresy, pohlaví, narozeniny, telefonní číslo, poštovní nebo jiné fyzické adresy. Jestliže se zaregistrujete na účtu, pak můžeme shromažďovat určité osobní údaje při registraci, včetně jména, e-mailové adresy. Můžete také nám poskytnout osobní údaje při účasti v průzkumu nebo hlasování nebo pokud zveřejňujete informace prostřednictvím naší sociální sítě. Zda tyto informace poskytnete je vaše volba; nicméně, jsou nutné určité osobní údaje pro přístup a používání některých služeb.

Jiné než osobní Informace / Anonymní data (automaticky shromážděné informace, které neumožňují identifikovat uživatele).

Neosobní / anonymní data jsou jakýkoliv data nebo informace, které vás nemohou osobně identifikovat. Získáváme jiné než osobní informace o vás z informací, které nám poskytnete, a to buď samostatně nebo společně s osobními údaji. Také automaticky shromažďujeme určité neosobní informace od vás, když našich služeb skutečně využíváte a mohou obsahovat takové informace jako je vaše adresa internetového protokolu, prohlížeč, nedávnou historii vyhledávání a vaši činnost na našich webových stránkách nebo internetových stránkách našich partnerů.

Používáme jiné než osobní údaje získané od uživatelů a návštěvníků webu, aby:

1) S cílem zlepšit kvalitu a funkčnost webových stránek, zlepšit vaše zkušenosti, vytvářet nové služby (včetně služeb na míru), změnit / zrušit stávající obsah a služby, nebo z jiných vnitřních a statistických účelů.

2) K předvádění vám relevantního obsahu, marketingových materiálů a reklamy, na základě analýzy vašich zájmů webových stránek, které navštěvujete, a on-line služeb, které používáte.

3) K poskytování podpory a zpracovávání dotazů.

4) Za účelem posílení našich podmínek používání.

5) V souladu s platnými zákony a pomoci subjektům činným v trestním řízení podle potřeby.

6) Pro provádění průzkumů a výzkumu trhu.

7) Můžeme použít anonymní, statistické nebo souhrnné informace o užívání internetových stránek a sdílet, publikovat, posílat poštou, šířit, přenášet nebo jinak komunikovat nebo zpřístupnit tyto informace, dodavatelům, obchodním partnerům, sponzorům, pobočkám a jakékoli jiné třetí straně, dle našeho vlastního uvážení.

8) Poskytnout vám transakční komunikaci. Můžeme vám poslat oznámení čas od času  vztahující se k Vašemu účtu, vašemu předplatnému a dalším produktům a službám, které požadujete nebo které v současné době využíváte. Ty mohou zahrnovat potvrzení objednávky, oznámení o obnovení, faktury nebo oznámení záruční a pozáruční servis.

9) Abychom Vám poskytli e-mailové zpravodaje, můžeme vám posílat náš emailový zpravodaj. Chcete-li se odhlásit z našeho e-mailového zpravodaje , potom napište “Odhlásit” na redakce (zavináč) inspirmag (tečka) cz.

10) Poskytnout vám e-mailem marketingové akce, čtenářské průzkumy a další propagační materiály.

Informace které sdílíte veřejně

Stránky vám mohou povolit předkládat fotografie, uživatelské profily, spisy, hudbu, video, dotazy, připomínky nebo jiný obsah, který může obsahovat osobní údaje. My nebo jiní mohou reprodukovat, publikovat, distribuovat nebo jinak používat tento obsah v médiích nebo ve formátu (v současné době existující nebo v budoucnu vyvinuté). Jiní mohou mít přístup k tomuto obsahu a mohou mít možnost jej sdílet s třetími stranami. Předtím, než se rozhodnete, jaké informace sdílet, včetně osobních údajů, ve spojení s vaším osobním obsahem, pečlivě si vše rozmyslete. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu, kdo bude mít přístup k informacím, které si vyberete ke zveřejnění a nemůžeme zajistit, aby osoby, které mají přístup k takovým veřejně dostupným informacím budou respektovat vaše soukromí nebo je ponechají v bezpečí. Naše zásady ochrany soukromí se nevztahují na žádné informace, které jste zveřejnily, sdíleli s ostatními nebo jinak nahráli na webové stránky. Nejsme zodpovědní za přesnost, použití nebo zneužití obsahu nebo informací, které jste zveřejnili, nebo obdržíte prostřednictvím těchto stránek. Pro plné podmínky, týkající se osobního obsahu, podáváte souhlas na těchto stránkách, přečtěte si prosím naše Smluvní podmínky.

Obsah třetích stran a odkazy na stránky třetích stran
Stránka může obsahovat obsah, který je dodávaný třetí stranou a tyto třetí strany mohou shromažďovat informace o využití Stránek, při procházení webových stránek ze stránek či obsahu podávaného vaším prohlížečem. Kromě toho, když jste na stránkách, můžete být přesměrováni na jiné webové stránky, které jsou provozovány a řízeny třetími stranami, nad kterými nemáme kontrolu. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů využitých některými z těchto třetích stran nebo na webové stránky třetích stran. Například pokud kliknete na na reklamní banner, toto kliknutí, vás může vzít  mimo naše  Stránky na jinou webovou stránku. Tyto jiné webové stránky vám mohou posílat své vlastní soubory cookie , samostatně shromažďovat data nebo získávat osobní informace a může nebo nemusí mít své vlastní publikované zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, vzít na vědomí, když opustíte naše webové stránky a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů ze všech webových stránek třetích stran před odesláním jakéhokoli osobního údaje těmto stránkám.

Cookies, webové majáky a Log soubory

Cookies mohou být použity na některých stránkách našeho webu. Cookies jsou malé textové soubory umístěné na pevném disku, které pomáhají při poskytování více přizpůsobené zkušenosti webových stránek. Je to naše zásada používat cookies, aby byla navigace na našich webových stránkách jednodušší pro návštěvníky.

Cookies: Při použití našich služeb, můžeme vyslat jednu nebo více „cookies“ (malé datové soubory) do počítače pro jednoznačnou identifikaci vašeho prohlížeče a umožní vám tak přihlášení rychleji a celkově vylepší navigaci prostřednictvím Služeb. Cookies ušetří čas, například, pokud si přizpůsobíte webovou stránku, nebo se přesunete v rámci služby, cookie připomíná specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. Soubor cookie může obsahovat informace, jako je ID uživatele, které internetové stránky používají ke sledování stránek, které jste navštívili, ale jen ty osobní údaje,  které jste dodali sami.Trvalé cookie zůstane v počítači po zavření prohlížeče tak, aby mohly být používány ve vašem prohlížeči při příští návštěvě využívání služby. Trvalé soubory cookie mohou být odstraněny pomocí následujících pokynů vašich webových prohlížečů. Relace cookie jsou dočasné a zmizí po zavření prohlížeče. Můžete resetovat svůj webový prohlížeč, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby indikoval případ, kdy se cookie odesílá. Kromě zvýšení uživatelské zkušenosti, můžeme používat cookies pro sledování struktury uživatelského provozu dopravy. Děláme to pro stanovení účelnosti a efektivnosti našich služeb a jejich různým stránkám, a k analýze struktury provozu, aby se neustále zlepšovaly služby a abychom lépe sloužili našim zákazníkům.

Webové majáky / Pixel Tracking: INSPIRmag.cz mohou využívat společnou techniku obvykle jen „sledování pixelů pro měření efektivity marketingu a reklamy, jakož i sestavení souhrnné statistiky využití. Tracking Pixel, který může být použit ve spojení s reklamy na jiných místech, na našich webových stránkách nebo na e-mailové zprávy, zahrnuje použití pixelové značky (také známý jako průhledné GIFy“, „webové majáky“ nebo „1 na 1 gif „), které nejsou viditelné pro uživatele webu a skládají se z několika řádků počítačového kódování. Například, v případě že navštívíte naše webové stránky z reklamy na jiném místě, tag pixel bude odkazovat cookie, které jste obdrželi, když jste klikli na inzerát.Tag pixel může také zaregistrovat tuto činnost s obchodním partnerem, abychom mohli spočítatpočet opakovánínebo počet přístupů  reklamy. Tyto údaje se shromažďují pro použití v naší marketingu a výzkumu. Osobní identifikovatelné informace o vás nejsou shromažďovány sledováním pixelů, ani nejsou  povoleny jakékoliv informace pro sledování generovány z tagu pixelů k jiným účelům, než informace o činosti na stránce

Log soubory: Log soubor je automaticky hlášen Vaším prohlížečem při každém přístupu webové stránky. Při použití služby, naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odešle při návštěvě jakékoliv webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, navštívené stránky, a jiného takové informace.

Pokud máte obavy o cookies, většina prohlížečů umožňuje jednotlivcům, aby cookies odmítali. Uživatel odmítající soubory cookie se může stále plně orientovat na našich webových stránkách.

Aby bylo možné správně řídit naše webové stránky, můžeme anonymně zaznamenávat informace o našich systémech, a určit kategorie návštěvníků od položek, jako jsou domény a typy prohlížeče. Tyto statistiky se používají k řízení provozní efektivitu našich systémů.

Věková hranice

Pro použití těchto webových stránek musíte mít nejméně 18 let. Nikdy jsme vědomě neshromažďovali ani neuchovávali informace na nebo v našich webových stránkách od těch, o kterých ve skutečnosti víme, že jsou mladší 18 let. Pokud vám není minimálně 18 let je nutné získat písemný souhlas od dospělého, kterému je alespoň 18 let, před použitím těchto stránek.

Zabezpečení

Přijali jsme veškerá přiměřená opatření k ochraně a pomoci zabránit ztrátě a zneužití důvěrných informací pod naší kontrolou. Avšak žádný přenos dat přes internet nebo v elektronické ukládání informací nemůže být zaručen na 100% bezpečnost a nemůžeme předvídat všechny možnosti zneužití dat přes internet. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme zajistit bezpečnost informací, které nám posíláte, a vaše používání těchto stránek znamená, že jste ochotni převzít toto riziko.

Pro odhlášení

Pro odhlášení se z některé z našich přímých akcích, napište prosím na redakce@inspirmag.cz

INSPIRmag.cz používá služby třetích stran internetové reklamní technologie.

Změny v zásadách

Čas od času můžeme revidovat tyto Zásady ochrany soukromí. Proto se doporučuje, aby jste je četli pravidelně. Všechny podstatné změny provedené v  těchto pravidlech budou oznámeny na webových stránkách dle našeho vlastního uvážení, a budou ihned účinné.

Rozhodné právo

Tyto zásady ochrany soukromí se řídí a budou vykládány v souladu se zákony České Republiky. Souhlasíte s tím, aby veškeré případné žádosti o spor vyplývající z vašeho používání této webové stránky spadaly do výlučné pravomoci soudů České Republiky.

Napište nám

Směřujte prosím všechny otázky v souvislosti s těmito pravidly e-mailem na: redakce (zavináč) inspirmag (tečka) cz

http://www.inspirmag.cz/podminky-pouzivani/

Naše poštovní adresa je:

LBprodukt
Družstevní 1187
674 01 Třebíč
Česká Republika