Ochrana férového užívání

Férové užívání a obsah znalostí

Férové užívání je princip založený na víře, že veřejnost má právo volně používat části materiálu chráněného autorskými právy za účelem vzdělávání, komentáře a kritiky. Tato stránka může obsahovat materiály chráněné autorskými právy, jejichž použití nebylo vždy výslovně povoleno vlastníkem autorských práv.

Loga, obrázky, odkazy, a Fair Use:

Některé obrázky nebo loga používané k reprezentaci odkazů na těchto webových stránkách mohou kvalifikovat pro reálné použití v souvislosti s níže popsaným způsobem. Některé z těchto snímků mohou být screenshoty obraz organizace autorsky chráněného, a jsou chráněny autorským právem a / nebo ochrannou známkou. Autorská práva k obrazu je s největší pravděpodobností ve vlastnictví společnosti nebo společnosti, která ji vyrobila. Předpokládá se, že použití omezeného počtu screenshotů web rozlišením pouze pro identifikaci a vizuální spojení k zastupování odkazu přidružené organizace, se kvalifikuje jako fair use v rámci mezinárodních autorských práv. Jakékoliv jiné použití tohoto obrázku, tady nebo jinde, může být porušení autorských práv. Některé komerční využití tohoto obrázku, může být i porušení ochranné známky. Další informace naleznete v individuálních informacích o autorských právech, pod příslušnými odkazy na webových stránkách organizace. Použití obrázku zde neznamená souhlas organizace od INSPIRmag.cz, nebo naopak.

Zdůvodnění jiného než bezplatné použití media:

Celý obraz nebo logo se používá k vyjádření smyslu zamýšleného k vyhnutí se očernění nebo zkreslování zamýšleného obrazu. Obrázek nebo logo má velikost a rozlišení dostatečné pro udržení kvality zamýšlené společnosti nebo organizace, aniž by byl zbytečně ve vysokým rozlišením. Obraz je umístěn na straně přísně jako vizuální pomůcka k identifikaci organizace spojené s odkazem, a to výhradně v souvislosti s předmětem veřejného zájmu. Smyslem obrázku nebo loga je pomoci čtenáři identifikovat organizaci, ujistit čtenáře, že se dostanou na určené webové stránky spojené s organizací kliknutím na něj, a pro ilustrace zamýšlející branding poselství organizace takovým způsobem, který sám slovy nemohl vyjádřit. Vzhledem k tomu, že je logem, je téměř jisté, že není žádný volný ekvivalent. Jakákoliv náhrada která není odvozeným dílem by nedokázal zprostředkovat zamýšlený smysl, tím by poškodila nebo zkreslila jeho obraz, nebo by selhala účelně identifikat nebo komentovat.

Obsah znalostní

Stanoviska a názory vyjádřené v médiích, článcích nebo komentářích na těchto stránkách, jsou řečníků či autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska držených INSPIRmag.cz. Redakce INSPIRmag.cz dohlíží a spravuje stránky na základě naší redakční politiky, ale neměla by zodpovídat za veškerý informace, které můžete najít na těchto webových stránkách.

Obrázek / Odstranění obsahu:

Pokud je organizace přesvědčena o využití specifických obrazů, že byly použity na našich stránkách, obsahující autorské informace v konfliktu se schváleným použitím nebo není v souladu s férovým užíváním, jak je popsáno v této souvislosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho DMCA stránky upozornění a neprodleně odebereme problematický obrázek .