Ochrana dat

1. OBECNĚ

Veškeré data vygenerovaná či získaná z inspirmag.cz a jeho uživatelů při návštěvě inspirmag.cz je majetkem INSPIRmag.cz. Každá třetí strana shromažďující data nebo pokus o sběr dat z inspirmag.cz či svých uživatelů s tímto upozorněných, je předmětem následujícího ochrany dat.

INSPIRmag.cz spolupracuje s vydavateli na celém webu k doručování personalizované reklamy, která je někdy označována jako „cílené reklamy“ nebo „Přesměrování“. Naším cílem je poskytovat vysoce relevantní reklamy založené na konkrétních on-line aktivitách týkající se vyhledávání a chování stránek

INSPIRmag.cz především shromažďuje a zpracovává informace o využití pro účely Přesměrování a nepoužívá tyto informace k vaší identifikaci. V souvislosti s Přesměrováním, INSPIRmag.cz nemá záměr shromažďovat nebo získávat od třetích stran informace, které přímo identifikují jednotlivce, jako je jméno, e-mail, telefon, adresa, nebo číslo sociálního zabezpečení.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, můžete mít právo požádat o přístup k nápravě nebo vymazání informace, jaké o vás zachovávají, v mezích platných právních předpisů. Můžete mít také právo vznést námitky proti zpracování informací o Vás shromážděných. Pro uplatnění těchto práv, kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy níže.

2. Omezení vůči třetím osobám

Žádná ze stran nepřidružené s INSPIRmag.cz nemůže shromažďovat nebo použít, nebo přímo schválit nebo pomáhat jiným osobám nebo subjektům za účelem shromažďování a používání, všechna data od uživatele, nebo počítač nebo zařízení provozovaného uživatelem, zároveň na adrese inspirmag.cz bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti INSPIRmag. Například nemohou být žádné údaje shromažďovány, používány nebo převedeny za účelem Přesměrování, behaviorálního remarketingu nebo být cílem žádné reklamy, segmentu kategorizace nebo jakékoli formy publikování, která se vztahuje k inspirmag.cz, jeho obsahu, nebo jeho uživatelům bez předchozího výslovného písemného souhlasu INSPIRmag.cz ve všech případech.

3. Dat spadající do působnosti

Data na která se vztahují tato pravidla zahrnují, ale nejsou omezena pouze na údaje získané prostřednictvím jakékoli reklamní jednotky, ovládacího prvku, pixel tagu, cookie, skriptu nebo jiné metody sběru dat.

4. Dodatečná zásady

Tato ochrana dat je také předmětem našich Zásad ochrany osobních údajů a Podmínkami používání. Tyto dokumenty obsahují důležité informace o údajích, které shromažďujeme a jak je používat.

Každy sběrač dat je povinen kontaktovat INSPIRmag.cz na redakce (zavináč) inspirmag (tečka) cz a předat úplné údaje do formuláře. To může zahrnovat poskytnutí dodatečných informací o zahrnovaných údajích, které jsou shromážďovány a prováděné dle platných dohod a v souladu se souvisejícími pravidly a specifikacemi.